01/24/2021

Category - Naruto

Naruto: Nhu Quyền – trường phái thể thuật mạnh nhất làng Lá nguy hiểm cỡ nào

Nhu Quyền của gia tộc Hyuga là 1 trong những bộ pháp thể thuật mạnh nhất trong Naruto. Vậy trường phái này gồm những bí kỹ, chiêu thức nguy hiểm nào? Trong Naruto, Nhu Quyền là kĩ năng đặc trưng của gia tộc Hyuga – gia tộc được coi là sở hữu trường phái thể thuật mạnh nhất làng Lá...

Read More