01/24/2021

Category - Lịch Sử

Không phải Gia Cát Lượng hay Chu Du, đây mới là cao nhân đích thực làm nên chiến thắng Xích Bích

Cổ nhân có câu: “Cao nhân bất lộ tướng”. Mấy ngàn năm qua, chúng ta vẫn cho rằng chiến thắng Xích Bích là dựa vào tài trí của Gia Cát Lượng và Chu Du, trên thực tế, người thực sự quyết định thắng bại trận này lại hoàn toàn là một nhân vật khác. Khi nhắc tới Tam Quốc không thể không nhắc...

Read More