03/03/2021

Category - Công Nghệ

Tình nguyện đóng băng cơ thể 50 năm chờ hồi sinh

Tình nguyện đóng băng cơ thể 50 năm chờ hồi sinh. Người đàn ông tham gia cuộc thử nghiệm năm 1967 bây giờ ra sao?

Hơn 50 trôi qua, ai cũng mong muốn được biết liệu người đàn ông ấy có thể hồi sinh hay không và liệu nền khoa học tân tiến hiện đại của con người có làm nên điều kỳ điều hay không. Loài người có thể sở hữu công nghệ để hồi sinh một người chết sống lại không? Đó là câu hỏi mà đến nay rất...

Read More